Werkwijze

Voordat we starten willen we graag eerst vrijblijvend kennismaken door middel van een telefonisch afspraak. We vinden het belangrijk in elke vorm van coaching of therapie dat je je op je gemak voelt en er een wederzijdse klik is. Als dit er is dan kunnen we een afspraak maken. We nemen de tijd voor je verhaal en het in kaart brengen van de hulpvraag.

Een coaching traject bestaat gemiddeld uit 5-10 sessies. Integratieve therapie en relatietherapie vragen vaak meer sessies; gemiddeld 15 sessies.

Tarieven

Integratieve coaching/therapie, sessie van 1 uur bedraagt €75,-*

Relatietherapie, sessie van 75 min. bedraagt €120,-

Helaas wordt integratieve coaching en relatietherapie niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

* Integratieve therapie kan gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering na het behalen van mijn studie. Daarom bied ik nu de integratieve therapie aan tegen gereduceerd tarief.

Mochten de kosten van therapie niet haalbaar zijn? schroom dan niet om toch contact met ons op te nemen, we kijken met elkaar hoe we er samen uit kunnen komen.

Beschikbaarheid

  • Maandag 9:00 – 14:00 (Integratieve therapie)
  • Dinsdag 9:00 – 14:00 (Integratieve therapie)
  • woensdag 9:00 – 14:00 (Integratieve therapie)
  • donderdag geen
  • vrijdag 9:00 – 17:00 (Integratieve therapie & Relatietherapie)

Klacht- en tuchtrecht voor de cliënt in drie stappen:

  1. Als je een klacht of onvrede hebt dan willen we dit graag eerst samen met jou bespreken. En proberen tot een oplossing te komen.
  2. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, dan kan je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). https://www.nvpa.org/klacht-indienen
  3. Wanneer je de tweede stap hebt gedaan en dit ook niet het gewenste resultaat geeft kan je terecht bij de geschillen commissie de SCAG, complementaire gezondheidszorg.

Scroll naar boven